Seredin, P. V., Kurilo, N. A., Ali, O. R., Buylov, N. S., Goloshchapov, D. L., Ivkov, S. A., Lenshin, A. S., Arsentyev, I. N., Nashchekin, A. V., Sharofidinov, S. S., Mizerov, A. M., Sobolev, M. S., Pirogov, E. V., & Semeykin, I. V. (2023). Study of semi-polar gallium nitride grown on m-sapphire by chloride vapor-phase epitaxy. Condensed Matter and Interphases, 25(1), 103-111. https://doi.org/10.17308/kcmf.2023.25/10978