Goncharova, S. S., Redko, Y. A., Lavlinskaya, M. S., Sorokin, A. V., Holyavka, M. G., Kondratyev, M. S., & Artyukhov, V. G. (2023). Biocatalysts based on papain associates with chitosan nanoparticles. Condensed Matter and Interphases, 25(2), 173-181. https://doi.org/10.17308/kcmf.2023.25/11098