Chetverikova, A. G., Makarov, V. N., Kanygina, O. N., Seregin, M. M., & Stroganova, E. A. (2023). Specifying the structural formula of kaolinite from the Orenburg Region by means of spectroscopic methods. Kondensirovannye Sredy I Mezhfaznye Granitsy = Condensed Matter and Interphases, 25(2), 277-291. https://doi.org/10.17308/kcmf.2023.25/11108