Parinova, E. V., Marchenko, D., Fedotov, A. K., Koyuda, D. A., Fedotova, J. A., Ovsyannikov, R., & Turishchev, S. Y. (2020). Spectromicroscopic Studies of Porous Silicon Oxide on Silicon Using Synchrotron Radiation. Condensed Matter and Interphases, 22(1). https://doi.org/10.17308/kcmf.2020.22/2532