Mittova, V. O., Khoroshikh, A. O., Zemchenkova, O. V., Ryazantsev, S. V., Maslov, O. V., Korzh, E. V., Ryasnaya-Lokinskaya, L. S., & Alabovsky, V. V. (2021). Gender differences in lipid metabolism. Condensed Matter and Interphases, 23(2), 245-259. https://doi.org/10.17308/kcmf.2021.23/3436