Semenova, G. V., Sushkova, T. P., & Kononova, E. U. (2013). THE SYSTEM Ge - Sn - As. Condensed Matter and Interphases, 15(3), 345-351. Retrieved from https://journals.vsu.ru/kcmf/article/view/918