Seredin, P. V., Goloshchapov, D. L., AlZubaidi, A. A. H., Kashkarov, V. M., Buylov, N. S., Ippolitov, Y. A., & Vongsvivut, J. (Pimm). (2022). Engineering of biomimetic composite dental materials based on nanocrystalline hydroxyapatite and light-curing adhesive. Kondensirovannye Sredy I Mezhfaznye Granitsy = Condensed Matter and Interphases, 24(3), 356-361. https://doi.org/10.17308/kcmf.2022.24/9858