Larionov, Ivan V., Oksana V. Rybalchenko, Olga G. Orlova, Igor L. Potokin, Tatyana P. Sushko, Tatyana A. Khrushcheva, Alexander G. Boldyrev, и Victor M. Bondarenko. 2019. «Адсорбция пробиотических бактерий на целлюлозных сорбентах». Сорбционные и хроматографические процессы 11 (6). https://journals.vsu.ru/sorpchrom/article/view/1994.