Ученые геологического факультета ВГУ: Л.Т. Шевырев

Аннотация

Ученые геологического факультета ВГУ: Л.Т. Шевырев

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Биография автора

Аркадий Дмитриевич Савко, Воронежский государственный университет

д. г.–м. н., профессор, Воронежский государственный университет, Воронеж, Российская федерация

Литература

1. Khleb iz margaritok [Daisy bread]. Available at: URL (accessed 15 February 2022) (In Russ.)
2. Shevyrev L. T. Beloe pyatno [White spot]. Voronezh, Tsentral'no-Chernozemnoe knizhnoe izdatel'stvo, 1981. 176 p. (In Russ.)
3. Shevyrev L. T., Gorlov M. D., Spiridonova E. A., Tikhomirov S. V., Gugalinskaya L. A., Alekseeva L. I., Turovskii A. N., Porotikov I.F. Pogrebennye pochvy Kalachskoi vozvyshennosti. Pochvovedenie– Eurasian Soil Science, 1988, no. 4, pp. 5–18. (In Russ.)
4. Savko A. D., Shevyrev L. T., Il'yash V. V. Okorokov, V. A. Geokhimicheskie osobennosti i genezis zolota osadochnogo chekhla Voronezhskoi anteklizy [Geochemical features and genesis of gold in the sedimentary cover of the Voronezh anteclise]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Geologiya – Proceedings of Voronezh State University. Series: Geology, 1996, no. 2, pp. 86–95. (In Russ.)
5. Savko A. D., Shevyrev L. T, Loskutov V. V. Eksgalyatsionno-osadochnaya metallonosnost' Voronezhskoi anteklizy – novye gorizonty poiskov rudnykh mestorozhdenii v osadochnom chekhle. Stat'ya 1. Intermetallidy : lokalizatsiya, tipy, sostav [Exhalation-sedimentary metal content of the Voronezh anteclise – new horizons of prospecting for ore deposits in the sedimentary cover. Article 1. Intermetallic compounds: localization, types, composition]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Geologiya – Proceedings of Voronezh State University. Series: Geology, 1999, no. 7, pp. 139–155. (In Russ.)
6. Savko A. D., Shevyrev L. T. Ul'tratonkoe zoloto [Ultrathin gold]. Trudy Nauchno-issledovatel'skogo Instituta Geologii [The work of the Research Institute of Geology], Voronezh, VSU Publ., vol. 90, 2015, 283 p. (In Russ.)
7. Savko A. D., Shevyrev L. T., Il'yash V. V. Almazy i ikh sputniki iz osadochnogo chekhla Voronezhskoi anteklizy [Diamonds and Their Satellites from the Sedimentary Cover of the Voronezh Anteclise]. Trudy Nauchno-issledovatel'skogo Instituta Geologii [The work of the Research Institute of Geology], Voronezh, VSU Publ., vol. 47, 2007, 122 p. (In Russ.)
8. Shevyrev L. T., Chereshinskii A. V. Almazonosnost' tsentral'noi chasti Vostochno-Evropeiskoi platformy (Voronezhskaya antekliza) [Diamond content of the central part of the East European platform (Voronezh anteclise)]. Trudy Nauchno-issledovatel'skogo Instituta Geologii [The work of the Research Institute of Geology], Voronezh, VSU Publ., vol. 90, 2015, 283 p. (In Russ.)
9. Shevyrev L. T., Savko A. D. Rudnye mestorozhdeniya Rossii i Mira [Ore deposits of Russia and the World.]. Trudy Nauchno-issledovatel'skogo Instituta Geologii [The work of the Research Institute of Geology], Voronezh, VSU Publ., vol. 82, 2014, 402 p. (In Russ.)
10. Zinchuk N. N., Savko A. D., Shevyrev L. T. Istoricheskaya minerageniya. [Historical Minerageny]. In 3 vol. Vol. 1. Vvedenie v istoricheskuyu minerageniyu. [Introduction to historical minerageny].Voronezh, VSU publ., 2005, 587 p; Vol. 2. Istoricheskaya minerageniya drevnikh platform. [Historical Minerageny of Ancient Platforms]. Voronezh, VSU publ., 2007, 570 p. Vol. 3. Istoricheskaya minerageniya podvizhnykh superpoyasov. [Historical minerageny of mobile superbelts]. Voronezh, VSU publ., 622 p. (In Russ.).
11. Savko A. D., Shevyrev L. T. Osnovy istoricheskoi mineragenii. Uchebnoe posobie [Fundamentals of historical minerageny. Tutorial]. Trudy Nauchno-issledovatel'skogo Instituta Geologii [The work of the Research Institute of Geology], Voronezh, VSU Publ., vol. 83, 2014, 358 p. (In Russ.)
12. Chelovek-oblako [Man-cloud]. Available at: URL (accessed 15 February 2022) (In Russ.)
Опубликован
2022-03-28
Как цитировать
Савко, А. Д. (2022). Ученые геологического факультета ВГУ: Л.Т. Шевырев. Вестник ВГУ. Серия: Геология, (1), 100-104. https://doi.org/10.17308/geology.2022.1/9104
Раздел
Хроника

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

<< < 1 2