One hundred and ten years of Russian chromatography

  • Lyudmila V. Rudakova Doctor of Chemistry, Head of the Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Technology Chair, Voronezh N.N. Burdenko State Medical Academy
  • Oleg B. Rudakov Doctor of Chemistry, Science and Innovations Vice- Rector, Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering
Ключевые слова: хроматография, ученые хроматографии, научная школа.

Аннотация

Рассмотрены этапы развития хроматографии и существующих научных хроматографических
школ в России.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Литература

1.Shaposhnik V.A. 110th anniversary of the discovery of chromatography by M.S. Tswett //
Sorbtsion. Khromatogr. Protsessy, 2013, Vol. № 6.S. 541-550 [in Russian].
2.Larionov O.G., Kolomiets L.N., Senchenkova Y.M. Oni byli pervymi v otechestvennoi
hromatografii. V kn. 100 let hromatografii. M. Nauka, 2003. P.21-31. [in Russian].
3.Dolgonosov A.M., Rudakov O.B., Surovtsev I.S., Prudkovsky A.G. Kolonochnaya
hromatografiya kak obyekt matamaticheskogo modelirovaniya, Voronezh, 2013. 400 pp.
[in Russian].
Опубликован
2019-11-18
Как цитировать
Rudakova, L. V., & Rudakov, O. B. (2019). One hundred and ten years of Russian chromatography. Сорбционные и хроматографические процессы, 14(1). извлечено от https://journals.vsu.ru/sorpchrom/article/view/1446