Методы формирования профессиональной экологической ориентации учащихся во взаимодействии «Школа-ВУЗ»

  • Семен Александрович Куролап Воронежский государственный университет
  • Виктория Александровна Семенова Муниципальное образовательное бюджетное учреждение средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 8
  • Анна Яковлевна Григорьевская Воронежский государственный университет
Ключевые слова: методы профессиональной ориентации, экологическое образование, взаимодействие « Школа-ВУЗ»

Аннотация

Рассмотрены формы и методы профессиональной экологической ориентации учащихся средних образовательных учреждений, мотивирующие учащихся на получение экологического образования и реализуемые с учетом взаимодействия средних образовательных учреждений с факультетом географии, геоэкологии и туризма Воронежского государственного университета.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Биографии авторов

Семен Александрович Куролап, Воронежский государственный университет

доктор географических наук, профессор, декан факультета географии, геоэкологии и туризма Воронежского государственного университета, заведующий кафедрой геоэкологии и мониторинга окружающей среды факультета географии, геоэкологии и туризма Воронежского государственного университета, г. Воронеж

Виктория Александровна Семенова, Муниципальное образовательное бюджетное учреждение средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 8

кандидат географических наук, учитель географии муниципального образовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8 г. Воронеж

Анна Яковлевна Григорьевская, Воронежский государственный университет

доктор географических наук, профессор кафедры геоэкологии и мониторинга окружающей среды факультета географии, геоэкологии и туризма Воронежского государственного университета, г. Воронеж

Литература

1.Аrnautov G. YU. Teoriya i praktika proforientatsionnoj i ehkologicheskoj napravlennosti sistemy shkol'nogogeograficheskogo obrazovaniya : dis. ... d-ra ped. nauk /G. YU. Аrnautov – Sankt-Peterburg, 2003. – 412 s.
2.Endovitskij D. А. EHkologicheskoe obrazovanie vTSentral'nom CHernozem'e : sovremennoe sostoyanie iperspektivy razvitiya / D. А. Endovitskij, V. I. Fedotov,S. А. Kurolap // Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Geografiya. Geoehkologiya. – 2017. –No 1. – S. 5-12.
3.Ob okhrane okruzhayushhej sredy : federal'nyj zakon ot 10.01.2002 No7-FZ (red. ot 29.12.2015 g.): – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823
4.O provedenii v Rossijskoj Federatsii Goda ehkologii :Ukaz Prezidenta RF ot 5.01.2016 g. No7: – URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/40400
5.Ryabtseva I. V. Metodicheskaya sistemapredprofil'noj podgotovki shkol'nikov v protsesse obucheniya geografii / I. V. Ryabtseva // Geografiya v shkole. – 2011.– No 6. – S. 46-49.
6.Churlyaev YU. А. Razvitie interesa starsheklassnikov k professiyam estestvenno-nauchnoj napravlennosti naosnove geograficheskikh znanij : dis. ... kand. ped. nauk /YU. А. CHurlyaev. – Voronezh, 2006. – 197 s.
Опубликован
2018-05-18
Как цитировать
Куролап, С. А., Семенова, В. А., & Григорьевская, А. Я. (2018). Методы формирования профессиональной экологической ориентации учащихся во взаимодействии «Школа-ВУЗ». Вестник ВГУ. Серия: География. Геоэкология, (2), 121-125. https://doi.org/10.17308/geo.2018.2/2236
Раздел
Методика преподавания