Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer

Nikolay N. Afonin

Academic degree, academic title, position:
Doctor of Chemical Science, Senior Researcher, Professor of the Department of Technology and Natural Sciences, Voronezh State Pedagogical University

Scientific specialty in accordance with Sc. D. Diploma:
02.00.21 – Chemistry of Solid State

Key biography data:
1958 – year of birth
1980 – graduation of Physical and Technical Faculty of the Voronezh Polytechnic Institute
1988 – defense of candidate thesis in Physical and Mathematical Sciences, specialty 05.27.01 – Solid State Electronics and Microelectronics
1992 – defense of the academic title of Senior Researcher in the specialty 05.27.01 – Solid State Electronics and Microelectronics
2004 – defense of doctoral thesis in Chemical Science, specialty 02.00.21 – Solid-State Chemistry

Field of research interests:
Defect formation, Diffusion and Segregation in the Solid-State Heterostructures with a Moving Interface, Physics and Chemistry of Solid Phase Interactions in Nanoscale Thin-Film Systems

Number of published papers:
More than 85

The most significant papers:

 1. Model' formirovaniya oksidnoi plenki pri termicheskom okislenii monokristallicheskogo kremniya // Zhurnal Fizicheskoi Khimii. 2003. T. 33. № 3. S. 1-3. Co-authors: A.M. Khoviv
 2. Vliyanie neodnorodnosti struktury kristalla na neidentichnost' i rassoglasovanie korotkokanal'nykh MOP tranzistorov // Voprosy radioelektroniki. 1987. Vyp. 1. P. 57-64. Co-authors: V.V. Gusakov
 3. Vliyanie pereraspredeleniya primesi fosfora pri termicheskom okislenii kremniya na porogovoe napryazhenie r-kanal'nogo MDP tranzistora // Voprosy radioelektroniki. 1987. Vyp. 2. P. 83-87. Co-authors: V.V. Gusakov
 4. A MODEL OF OXIDE FILM FORMATION IN THERMAL OXIDATION OF SILICON SINGLE CRYSTALS // Russian Journal of Physical Chemistry A. 2003. T. 77. № 4. P. 553-555. Co-authors: A.M. Khoviv
 5. Vliyanie okislitel'nykh sred na diffuzionno-segregatsionnoe pereraspredelenie bora v sisteme termicheskii dioksid kremniya - kremnii // Zhurnal Tekhnicheskoi Fiziki. 2003. V. 73. Vyp. 5. P. 57-63. Co-authors: O.V. Aleksandrov.
 6. Influence of germanium on redistribution of a boron and phosphorus at silicon thermal oxidation // Semiconductor Science and Technology. 2003. V. 18. P. 139-143. Co-authors: O.V. Aleksandrov .
 7. Model' oslableniya diffuzii, uskorennoi okisleniem, v sil'no legirovannykh sloyakh kremniya // Fizika i Tekhnika Poluprovodnikov. 2003. T. 37. № 6. P. 649-656. Co-authors: O.V. Aleksandrov.
 8. Osobennosti segregatsionnogo pereraspredeleniya fosfora pri termicheskom okislenii sil'no legirovannykh sloev kremniya // Fizika i Tekhnika Poluprovodnikov.  2005. V. 39. № 6. P. 647-654. Co-authors: O.V. Aleksandrov.
 9. Vliyanie termicheskogo okisleniya na segregatsiyu fosfora, implantirovannogo v kremnii // Neorganicheskie materialy. 2005. V. 41. № 9. P. 1-10. Co-authors: O.V. Aleksandrov.
 10. Primenenie metoda rezerfordovskogo obratnogo rasseyaniya k analizu tonkoplenochnoi sistemy Sn-Nb na kremnii // Zavodskaya laboratoriya. Diagnostika materialov. 2008. V. 74. № 7. P. 33-36. Co-authors: V.M. Vakhtel, V.A. Logacheva, D.M. Pribytkov, Yu.S. Shramchenko, A.M. Khoviv.
 11. Sintez i opticheskie svoistva plenok slozhnykh oksidov na osnove olova i niobiya // Vestnik VGU, Seriya: Khimiya. Biologiya. Farmatsiya. 2008. № 2. P. 5-10. Co-authors: V.A. Logacheva, A.N. Lukin, D.M. Pribytkov, Yu.S. Shramchenko, A.M. Khoviv.
 12. Pereraspredelenie komponentov v protsesse formirovaniya plenok Nb i In/Nb na monokristallicheskom kremnii // Neorganicheskie materialy. 2009. V. 45. № 9. P. 1074-1078. Co-authors: V.A. Logacheva, A.M. Khoviv, V.M. Vakhtel, Yu.S. Shramchenko.
 13. Fazovye prevrashcheniya i pereraspredelenie komponentov v protsesse formirovaniya plenochnykh sistem Nb, In-Nb i Sn-Nb na monokristallicheskom kremnii // Kondensirovannye sredy i mezhfaznye granitsy. 2009. T. 11. № 1. P. 21-30. Co-authors: V.A. Logacheva, Yu.S. Shramchenko, A.M. Khoviv.
 14. Geterodiffuziya niobiya, indiya i olova pri formirovanii dvukhsloinykh sistem na monokristallicheskom kremnii // Zhurnal neorganicheskoi khimii. 2011. V. 56. № 5. P. 821–825. Co-authors: V.A. Logacheva, Yu.S. Shramchenko, A.M. Khoviv.
 15. Pereraspredelenie komponentov v sisteme niobii - kremnii pri vysokotemperaturnom protonnom obluchenii // Fizika i Tekhnika Poluprovodnikov. 2011. V. 45. Vyp. 12. P. 1678-1680. Co-authors: V.A. Logacheva, A.M. Khoviv.
 16. Analiz raspredeleniya kontsentratsii komponentov v protsesse magnetronnogo raspyleniya niobiya na kremnii // Kondensirovannye sredy i mezhfaznye granitsy. Voronezh. 2012. V. 14. № 1. P. 9-14. Co-authors: B.M. Darinskii, V.A. Logacheva, A.M. Khoviv.
 17. Vzaimodeistvie kobal'ta i titana s tonkimi plenkami ikh oksidov v protsesse vakuumnogo otzhiga // Kondensirovannye sredy i mezhfaznye granitsy. 2013. V. 15. № 3. P. 232-237. Co-authors: V.A. Logacheva, Yu.A. Gerasimenko, E.A. Dolgopolova, A.M. Khoviv.
 18. Sintez i opticheskie svoistva nanokristallicheskikh plenok In2O3, osazhdennykh metodom magnetronnogo reaktivnogo raspyleniya // Kondensirovannye sredy i mezhfaznye granitsy. 2014. V. 16. № 3. P. 361-366. Co-authors: A.M. Khoviv, V.A. Logacheva, Yu.A. Gerasimenko, A.N. Lukin, M.V. Lobanov, Yu.Yu. Shamarina.
 19. Emissiya kompleksnykh ionov-dimerov vida «primes' tsinka—matrichnyi atom» iz soedinenii GaX (X ≡ N, P, As, Sb) // Kondensirovannye sredy i mezhfaznye granitsy. 2015. V. 17. № 1. P. 29-36. Co-authors: D.Yu. Kazantsev, A.P. Kovarskii.
 20. Interdiffusion and Phase Formation in the Fe-TiO2 Thin Films System // Semiconductors. 2017. V. 51. No 10. P. 1351-1356. Co-authors: V.A. Logacheva

The number of qualified candidates and doctors of science:
1 candidate of sciences

Delivered courses:
Physical and Chemical Bases of Materials, General Physics

Organizing and Social activities:

 1. Member of the Dissertation Council D.212.038.19 (02.00.21 - Chemistry of Solid State)
 2. Member of the Scientific and Technical Council of the Voronezh State Pedagogical University
 3. Member of the Editorial Board of the Journal "Kondensirovannye sredy i mezhfaznye granitsy"
 4. Member of the Editorial Board of the Journal "Proceedings of the Voronezh State Pedagogical

          

 

Contacts:
nafonin@vspu.ac.ru
+7(4732) 2449826