Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer

Vladimir F. Selemenev

Academic degree, academic title, position:
Doctor of Chemical Science, Professor, Head of the Analytical Chemistry Department of the Voronezh State University

Scientific specialty in accordance with Sc. D. Diploma:
02.00.04 – Physical Chemistry

Key biography data:
1939 – year of birth
1962 – graduation of Chemistry Faculty of Voronezh State University
1972 – defense of candidate thesis in chemical science
1993 – defense of doctoral thesis in chemical science
1995 – award with academic title of Professor
2008 – Honored Scientist of Russian Federation

Field of research interests:
Ion-Exchange and Intermolecular Interactions in the Systems: Sorbent – Water – Physiologically Active Substance (PhAS); the Definite Role of Water in Formation of PhAS Intermolecular Complexes in Ion-Exchanger Phase was Established; the Mechanism of α-Aminoacids (with Polar Groups in R-radical) Stable Oversaturated Solutions Formation due to Ionic Boundary Structures of Zwitter-Ions and Proton Tunneling Transitions was Justified; the Model of the Anion-Exchanger TransFormation into the Amphoteric Ion-Exchange Resin under the Action of Nucleic Acids was Suggested; Reagent-Free Method for Separation of Similar in Structure Amino Acids Under the Action of Temperature Factor was Developed

Number of published papers:
More than 1452

The most significant papers:

 1. Pigmenty pishchevykh proizvodstv (melanoidiny): monografiya / V.F. Selemenev, O.B. Rudakov, G.V. Slavinskaya, N.V. Drozdova. M.: DeLi Print, 2008. 246 p.
 2. Arginine: Physico-Chemical Properties, Interactions with Ion-Exchange Membranes, Recovery and Concentration by Electrodialysis / T.V. Eliseeva, E.V. Krisilova, G.Yu. Oros, V.F. Selemenev // Arginine Amino Acid. New York (USA), 2011. P. 143-162.
 3. Sensory v analize gazov i zhidkostey: monografiya / A.V. Kalach, A.N. Zyablov, V.F. SelemenevVoronezh: Nauchnaya kniga, 2011. 240 p.
 4. Strukturnyy analiz kationoobmennikov : monografiya / L.S. Nechayeva, E.V. Butyrskaya, V.A. Shaposhnik, V.F. Selemenev. Voronezh: Nauchnaya kniga, 2012. 164 p.
 5. Kontrol' kachestva podlinnosti farmatsevticheskoy produktsii s ispol'zovaniyem tsifrovykh tekhnologiy / L.V. Rudakova, V.F. Selemenev // Farmatsevticheskiy analiz : kollektivnaya monografiya. Moskva, 2013. P. 269-308.
 6. Detektirovaniye valina modifitsirovannym p'yezosensorom pri ionoobmennom vydelenii / A.N. Zyablov, N.V. Kovaleva, Yu.A. Zhibrova, O.P. Krasnikova, V.F. Selemenev // Zhurnal analiticheskoy khimii. 2013. V. 68. No. 4. P. 331-333.
 7. Struktura, gidrofobnost' i gidrotermostabil'nost' organo-neorganicheskikh mezoporistykh silikatov MSM-41, sililirovannykh dimetoksidimetilsilanom i dikhlormetilfenilsilanom / Karpov S.I., Ressner F., Selemenev V.F., Belanova N.A., Krizhanovskaya O.O. // Zhurnal fizicheskoy khimii. 2013. V. 87. No. 11. P. 1-8.
 8. Kinetika sorbtsii triterpenovogo saponina sverkhsshitym polistirolom / N.V. Mironenko, T.A. Brezhneva, V.F. Selemenev // Zhurnal fizicheskoy khimi, 2013. V. 87. No. 3. P. 387-390.
 9. Testirovaniye binarnykh rastvoriteley dlya zhidkostnoy khromatografii s pomoshch'yu obobshchennykh tselevykh funktsiy / L.V. Rudakova, O.B. Rudakov, Chapn Khay Dang, V.F. Selemenev, D.YU. Vandyshev, P.A. Kartavtsev // Sorbtsionnyye i khromatograficheskiye protsessy. V. 13. No. 4. P. 468-475.
 10. Kolichestvennoye opredeleniye L-triptofana v belkovykh produktakh, kormakh, premiksakh metodom ionoobmennoy khromatografii / V.A. Chirkin, S.I. Karpov, V.F. Selemenev, N.A. Belanova // Zavodskaya laboratoriya, Diagnostika materialov. 2013. V. 79. No. 1. pp. 23-26.
 11. Strukturnyy analiz sul'fokationoobmennika v forme glitsina / L.S. Nechayeva, E.V. Butyrskaya, V.A. Shaposhnik, V.F. Selemenev // Zhurnal strukturnoy khimii. 2013. V. 54. No. 4. P. 623-630.
 12. Vliyaniye rN na sorbtsiyu fosfatidilkholina na neionogennom sorbente «Stirosorb» / L.A. Sinyayeva, A.A. Nazarova, V.F. Selemenev // Kondensirovannyye sredy i mezhfaznyye granitsy. 2013. V. 15. No. 3. P. 339-343
 13. Razdeleniye smesey «MgCl2-HCl» i «CaCl2-HCl» na nizkoosnovnykh anionoobmennikakh AN-221, AN-251 v usloviyakh neobmennogo pogloshcheniya/ T.N. Nefedova, V.Yu. Khokhlov,  O.N. Khokhlova, V.F. Selemenev // Sorbtsionnyye i khromatograficheskiye protsessy. 2013. V. 13. No. 5. P. 670-677.
 14. Sposob kontsentrirovaniya al'fa-tokoferola iz rastitel'nykh masel : pat.na izobreteniye № 24851111 Ros. Federatsiya : MPK S07 311/72 ; A61K 31/355 / S.YU. Vasil'yeva, D.L. Kotova, A.V. Zenishcheva, V.F. Selemenev, T.A. Krysanova; FGBOU VPO VGU; FGBOU VPO "Voronezhskiy gosudarstvennyy universitet". № 2012112501/04, zayavl. 30.03.2012; opubl.20.06.2013 Byul. № 17. 7 p.
 15. Studies on Functionalized Mesoporous Materials-Part I: Characterization of Silylized Mesoporous Material of Type MCM-41 // JOURNAL OF POROUS MATERIALS. 2014. V. 21. No 4. P. 449-457. Co-authors: Karpov S. I., Roessner F.
 16. Surface and Texture Properties of Mesoporous Silica Materials Modified by Silicon-organic Compounds Containing Quaternary Amino Groups for their Application in Base-Catalyzed Reactions // MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS. 2015. V. 203. P. 224-231. Co-authors: Borodina E., Karpov S. I.
 17. Studies on Functionalized Mesoporous Materials: Part 2. Characterization of Sulphonated Inorganic-Organic Composite Materials Based on Mesoporous MCM-41 // JOURNAL OF POROUS MATERIALS. 2016. V. 23. No 2. P. 497-505. Co-authors: Karpov S. I., Roessner F.
 18. Sorption Interactions Between Ethylene Glycol and Carbon Nanotubes // RUSSIAN JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A . 2017. V. 91. No 3. P. 567-571. Co-authors: Butyrskaya E. V., Belyakova N. V., Nechaeva L. S., et al.
 19. Kinetic Peculiarities of Quillaja Saponaria Molina Saponin Sorption by Chitosan // COLLOID JOURNAL. 2017. V. 79. No 2. P. 219-225. Co-authors: Mironenko N. V., Smuseva S. O., Brezhneva, T. A., et al.
 20. Effect of Temperature on the Adsorption of Phosphatidylcholine by Silicon-Containing Materials With Various Degrees of Order // RUSSIAN JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A. 2017. V. 91. No 6. P. 121-1126. Co-authors: Askurava A.S., Sinyaeva L.A., Belanova N.A.,et al.
 21. Sorption of Quillaja saponaria Molina Saponin With Chitosan Under Equilibrium Conditions // RUSSIAN JOURNAL OF GENERAL CHEMISTRY. 2017. V. 87. No 8. P. 1775-1781. Co-authors: Smuseva S.O., Mironenko N.V., Brezhneva T.A., et al.

The number of qualified candidates and doctors of science:
7 doctors and 26 candidates of sciences

Delivered courses:
Analytical Chemistry; Membrane and Sorption Processes as the Basis of Green Technology; Thermodynamics and Kinetics of Ion-Exchange Processes; Ecology

Medals:
Labour veteran; For heroic work in commemoration of the 100th anniversary of V.I. Lenin; to the 90th anniversary of the Great October Socialist Revolution; to the 90th anniversary of Lenin Komsomol

A mark of distinction "For Services to the Voronezh region"

Diplomas:
Mayor of Voronezh from 16.11.2004
Government of Voronezh region, from 21.12.2009
Government of Voronezh region, from 26.12.2012

          

 

Contacts:
+7(4732) 208932