Исследование природных лантансодержащих цеолитов методом растровой электронной микроскопии

  • Bayarma V. Dampilova Дампилова Баярма Викторовна – к.х.н., н. с., лаборатория гидрогеологии и геоэкологии ФГБУН Геологического института СО РАН, Улан-Удэ
  • Elvira L. Zonkhoeva Зонхоева Эльвира Лопсондоржиевна - к.х.н., в.н.с., лаборатория гидрогеологии и геоэкологии ФГБУН Геологического института СО РАН, Улан-Удэ
Ключевые слова: стильбит, анальцим, шабазит, мезолит, лантан, растровая электронная микроскопия, энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия.

Аннотация

      Методами растровой электронной микроскопии и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии установлено распределение ионов лантана в структуре природных цеолитов – стильбита, шабазита, анальцима, мезолита. Показано, что ионы лантана по поверхности зерна цеолита локализованы неравномерно, концентрируясь на различных структурных дефектах в составе кристаллической фазы.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Литература

1. CHelishchev N.F., Malikov A.V., Izvestiya AN SSSR. Seriya geologiya, 1987, No 7, pp. 88-94.
2. Motyleva S.M., Leonicheva E.V., Roeva T.A., Agrarnyj vestnik Urala, 2012, No 2 (94), pp. 24-26.
3. Hat'kova A.N. Diss. dokt. tekhn. nauk. CHita, 2004, 43 ps.
4. Dampilova B.V., Zonhoeva EH.L., Vestnik BGU, 2005, Seriya 1, Vyp. 2, pp. 106-113.
5. Zonhoeva EH.L., Sanzhanova S.S., Sorbisionnye i khromatograficheskie protsessy, 2015, Vol. 15, No 3, pp. 404-411.
6. Sanzhanova S.S., Zonhoeva EH.L., ZHurnal fizicheskoj khimii, 2017, Vol. 91, No 11, pp.1917-1923.
7. Melihov I.V., Kulyuhin S.A., ZHurnal fizicheskoj khimii, 2010, Vol. 84, No 8, pp. 1417-1420.
8. SHutilov R.A., Gavrilov V.YU., Larina T.V., Sovremennaya himicheskaya fizika", tezisy dokladov 21-go simpoziuma, 25 sentyabrya – 6 oktyabrya 2009 g., Tuapse, 2009, pp. 104.
9. Ceolitonosnost' bazal'tov Zabajkal'ya. Pod red. Andreeva G.V. Novosibirsk, Nauka, 1989, 96 sp
10. CHelishchev N.F., Volodin V.F., Kryukov V.L. Ionoobmennye svojstva prirodnyh vysokokremnistyh ceolitov. M., Nauka, 1988, 128 p.
11. Laputina I.P. Mikrozond v mineralogii. M., Nauka, 1991, 139 p.
12. Neradovskij YU.N. Rudnaya mineragrafiya. Murmansk, Izd-vo MGTU, 2009, 76 p.
13. Brek D. Ceolitovye molekulyarnye sita. M., Mir, 1976, 781 p.
14. Serebrennikov V.V. Himiya redkozemel'nyh ehlementov. (Skandij, ittrij, lantanoidy). Tomsk, Izd-vo Tomskogo un-ta, 1961, 801p.
15. Oura K., Livshic V.G., Saranin A.A., Zotov A.V., Katayama M. Vvedenie v fiziku poverhnosti. M., Nauka, 2006, 490 p.
16. Pul CH., Ouehns F. Nanotekhnologii. Mir materialov i tekhnologij. M., Tekhnosfera, 2005, 336 p.
17. Semushin V.N. Rengenograficheskij opredelitel' ceolitov. Novosibirsk, Nauka, 1986, 128p.
18. ZHolnin A.V. Obshchaya himiya. M., GEHOTAR-Media, 2012, 212 p.
19. Lur'e YU.YU. Spravochnik po analiticheskoj himii. M., Himiya, 1971, 456 s.
20. Koshchej E.V. Diss. kand. him. nauk. Orenburg, 2002, 21 p.
21. Nazarenko V.A., Antonovich V.P., Nevskaya E.M. Gidroliz ionov metallov v razbavlennyh rastvorah. M., Atomizdat, 1979, 192 p.
22. CHirkst D.EH., Lobacheva O.L., Dzhevaga N.V., ZHurnal fizicheskoj khimii, 2011, Vol.85, No 11, pp. 2011-2014.
Опубликован
2019-04-08
Как цитировать
Dampilova, B. V., & Zonkhoeva, E. L. (2019). Исследование природных лантансодержащих цеолитов методом растровой электронной микроскопии. Сорбционные и хроматографические процессы, 19(2), 192-199. https://doi.org/10.17308/sorpchrom.2019.19/738