Результаты геохимических исследований Маклашеевского II городища на территории республики Татарстан

  • Ирина Николаевна Спиридонова Пензенский государственный университет архитектуры и строительства
Ключевые слова: ананьинская археологическая культура, именьковская археологическая культура, геохимический коэффициент CIA, реконструкция палеосреды

Аннотация

В статье представлены данные по геохимическому анализу почв поселений и почв Маклашеевского II городища. Почвенные исследования (морфологические признаки, физические, физико-химические и химические данные), совместно с геохимическими показателями, позволяют выявить особенности развития почв поселений и геоэкологическую преобразованность почвенного покрова изучаемых ареалов. Были разработаны подходы к реконструкции палеосреды обитания этносов ананьинской и именьковской археологических культур.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Биография автора

Ирина Николаевна Спиридонова, Пензенский государственный университет архитектуры и строительства

ассистент кафедры землеустройства и геодезии Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, г. Пенза

Литература

1.Alekseyev A. O. Oksidogenez zheleza v pochvakhstepnoy zony / A. O. Alekseyev, T. V. Alekseyeva. – Moskva : GEOS, 2012. – 202 s.
2.Dergacheva M. I. Paleopochvy, kul'turnyye gorizontyi prirodnyye usloviya ikh formirovaniya v epokhu bronzy vstepnoy zone Samarskogo Zavolzh'ya / M. I. Dergacheva,D. I. Vasil'yeva // Voprosy arkheologii Povolzh'ya. – Samara, 2006. – S. 464-476.
3.Issledovaniye oboronitel'nykh sooruzheniy Maklasheyevskogo II gorodishcha v 2014 g. / A. A. Cizhevskiy[i dr.] // XV Baderovskiye chteniya po arkheologii Urala iPovolzh'ya : sbornik nauchnykh trudov. – Perm', 2016. –S. 119-124.
4.Kalinin P. I. Geokhimicheskiye kharakteristiki pogre-bennykh golotsenovykh pochv stepey Privolzhskoy vozvyshennosti / P. I. Kalinin, A. O. Alekseyev // Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Geografiya, Geoekologiya. – 2008. – No 1. – S. 9-15.
5.Lomov S. P. Pochvy i klimat Penzenskoy oblasti /S. P. Lomov. – Penza : Izdatel'stvo Penzenskogo gosudarstvennogo universiteta arkhitektury i stroitel'stva, 2012. –290 s.
6.Lomov S. P. Pochvy poseleniy (chernozemy) rannego srednevekov'ya lesostepnoy zony Srednego Povolzh'ya(na primere gorodishcha Maklasheyevka II) / S. P. Lomov,N. N. Solodkov // Chernozemy tsentral'noy Rossii: genezis, evolyutsiya i problemy ratsional'nogo ispol'zovaniya :sbornik nauchnykh trudov. – Voronezh, 2017. – S. 43-46.
7.Lomov S. P. Pochvy eolovykh geosistem (pamyatniki neolita) i pogrebennyye pochvy v poymakh basseynar. Sura v golotsene / S. P. Lomov, N. N. Solodkov. – Penza : Izdatel'stvo Penzenskogo gosudarstvennogo universiteta arkhitektury i stroitel'stva, 2014. – 200 s.
8.Mozzherin V. I. Deyatel'nost' cheloveka i erozion-no-ruslovyye sistemy Srednego Povolzh'ya / V. I. Mozzherin, S. G. Kurbanova. – Kazan' : Art Dizayn, 2004. – 128 s.
9.Podkhody k rekonstruktsii dinamiki zaseleniya territorii po pochvennym priznakam / E. V. Ponomarenko [i dr.]// Povolzhskaya arkheologiya. – 2015. – No 1. – S. 126-160.
10.Sycheva S. A. Glavnyy (2000-letniy) ritm golotsena i ego proyavleniya v pochvakh i otlozheniyakh poymrusskoy ravniny / S. A. Sycheva // Geografiya: problemynauki i obrazovaniya : LXIII Gertsenovskiye chteniya. –Sankt-Peterburg : Russkoye geograficheskoye obshchestvo,2010. – S. 324-329.
11.Khotinskiy N. A. Golotsen Severnoy Evrazii /N. A. Khotinskiy. – Moskva : Nauka, 1987. – 200 c.
12.Modern and buried soils of Kurgans in the Forest-Steppe Zone of the Middle Volga Region (by the Exampleof Komintern I Kurgan) / S. P. Lomov [et al.] // EurasianSoil Science. – 2017. – Vol. 50, No 5. – P. 539-548.
13.Nesbitt H. W. Early Proterozoic climate of sandstone and munstone suites using SiO2 content and K2O/Na2Oratio / H. W. Nesbitt, G. M. Young // Journal of Geology. –1997. – Vol. 105. – P. 173-191.
14.Retallack G. Soils and Global Change in the Carbon Cycle over Geological Time / G. Retallack // Treatiseon Geochemistry. – 2003. – Vol. 5. – P. 581-605.
Опубликован
2018-10-17
Как цитировать
Спиридонова, И. Н. (2018). Результаты геохимических исследований Маклашеевского II городища на территории республики Татарстан. Вестник ВГУ. Серия: География. Геоэкология, (4), 26-33. https://doi.org/10.17308/geo.2018.4/2262
Раздел
География