Температурный режим водотоков разных порядков в бассейне Верхней Колымы

  • Владимир Людвигович Самохвалов Институт Биологических проблем Севера ДВО РАН
  • Николай Васильевич Ухов Институт Биологических проблем Севера ДВО РАН
Ключевые слова: криолитозона, поверхностные воды, термический режим, порядок водотоков, средние температуры, период июнь-август, период май-сентябрь, корреляция

Аннотация

Для решения научных задач гидробиологии водотоков и вопросов рыбного хозяйства, а также разработки россыпных месторождений проведен анализ термического режима и основных пространственных параметров ручьев и рек территории. Определены средние температуры в водотоках разных порядков. Рассмотрена связь температуры водотоков бассейна реки Колымы с их размерами (протяженность и площадь водосбора). Выявлена тенденция возрастания температур воды с увеличением размеров ручьев и рек.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Биографии авторов

Владимир Людвигович Самохвалов, Институт Биологических проблем Севера ДВО РАН

кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института Биологических проблем Севера Дальне¬восточного отделения РАН, г. Магадан

Николай Васильевич Ухов, Институт Биологических проблем Севера ДВО РАН

кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник Института Биологических проблем Севера Дальневосточного отделения РАН, г. Магадан

Литература

1.Geologiya rossypey zolota Severo-Vostoka SSSR. –Magadan : Magadanskoye knizhnoye izdatel'stvo, 1979. –120 s.
2.Ezhegodnyye dannyye o rezhime i resursakh poverkhnostnykh vod sushi. – Leningrad : Gidrometeoizdat,1989-2015. – 240 s.
3.Zasypkina I. A. Gidrologicheskiye i temperaturnyyeusloviya v ruch. Talok (Verkhnyaya Kolyma) v svyazi s iz-meneniyem klimata / I. A. Zasypkina, V. L. Samokhvalov, N. V. Ukhov // Uspekhi sovremennoy nauki i obrazovaniya.– 2016. – T. 7, No 11. – S. 118-120.
4.Samokhvalov V. L. Razlichiya temperaturnogo rezhima rek Verkhney Kolymy i Tauyskoy guby i soobshchestva zoobentosa / V. L. Samokhvalov // CHteniya pamyati akademika K. V. Simakova : tezisy dokladov II nauchnoy konferentsii. – Magadan, 2007. – S. 184.
5.Samokhvalov V. L. Temperaturnyye usloviya v malykh vodotokakh basseyna Verkhney Kolymy na primereruch'ya Talok / V. L. Samokhvalov, N. V. Ukhov //Global'nyye klimaticheskiye protsessy i ikh vliyaniye naekosistemy arkticheskikh i subarkticheskikh regionov : tezisy dokladov Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii (g.Murmansk, 9-11 noyabrya 2011 g.). – Apatity : Izdatel'stvoKol'skogo nauchnogo tsentra RAN, 2011. – S. 174-175.
6.Samokhvalov V. L. Temperaturnyye usloviya zhizni gidrobiontov v rekakh Severo-Vostoka Azii / V. L. Samokhvalov // Estestvennyye i tekhnicheskiye nauki. – 2012. –No 5. – S. 147-150.
7.KHorton R. E. Erozionnoye razvitiye rek i vodosbornykh basseynov / R. E. KHorton. – Moskva : Izdatel'stvo inostrannoy literatury, 1948. – 159 s.
Опубликован
2018-10-17
Как цитировать
Самохвалов, В. Л., & Ухов, Н. В. (2018). Температурный режим водотоков разных порядков в бассейне Верхней Колымы. Вестник ВГУ. Серия: География. Геоэкология, (4), 48-51. https://doi.org/10.17308/geo.2018.4/2266
Раздел
География