Азот и фосфор в центральной зоне озера Арахлей

  • Марина Олеговна Морозова Институт природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения Российской академии наук https://orcid.org/0000-0001-8152-8285
Ключевые слова: азот, фосфор, биогенные элементы, осадки, поверхностные воды, органическое вещество, изменение климата, эвтрофирование

Аннотация

Цель: на основе экспедиционных исследований озера Арахлей показать изменение содержания биогенных элементов (азот и фосфор) с 2017 по 2019 год. Озеро Арахлей расположено в Восточной части Витимского плоскогорья на водоразделе Витим и Селенга в условиях резко континентального климата. Входит в группу озер Ивано-Арахлейской системы. Материалы и методы. При отборе проб и их анализе использовали стандартные гидрохимические методы и ГОСТ. Исследования проводили с использованием спектрофотометра Spekol-1300. Результаты и обсуждение. В сравнении с 2017 и 2019 годами в 2018 году в озере Арахлей произошло повышение концентрации биогенных элементов, что связано с увеличением количества осадков в летнее время. Окисляемость органического вещества в поверхностных водах подвержена значительным и довольно закономерным колебаниям, как в течение года, так и на протяжении нескольких лет. Это определяется изменением во времени и минерализации как аллохтонного, так и автохтонного органического вещества, накопленного в водоеме. Заключение. Увеличение нитрат-ионов, фосфатов и общего фосфора связанно с обильными атмосферными осадками, повлиявшими на увеличение поступления аллохтонного органического вещества. Биогенные элементы, в основном, находятся в пределах нормы ПДКр/х. В процессе исследования было определено, что содержание органического вещества почти не изменилось за весь исследуемый промежуток времени (2017 - 2019 гг.).

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Биография автора

Марина Олеговна Морозова, Институт природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения Российской академии наук

инженер, аспирант ФГБУН «Институт природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения Российской академии наук», г. Чита, Российская Федерация

Литература

1. Vetsler N. M. Biogennyy rezhim ozera Sarannogo (ostrov Beringa, Komandory) v 2001-2012 gg. [Biogenic mode of Lake Sarahnaya (Bering Island, Commmors) in 2001-2012]. Issledovaniya vodnykh biologicheskikh resursov Kamchatki i Severo-Zapadnoy chasti Tikhogo okeana, 2016, no. 40, pp. 78-86. (In Russ.)
2. GOST 33045-2014. Mezhgosudarstvennyy standart. Voda. Metody opredeleniya azotsoderzhashchikh veshchestv [GOST 33045-2014. Interstate standard. Water. Methods for determining nitrogen-containing substances] [Tekst]. - Vzamen GOST 4192-82; wed. 2016-01-01. M.: Mezhgos. sovet po standartizatsii, metrologii i sertifikatsii. Moskva: Izd-vo standartov, 2016. 21 p. (In Russ.)
3. Zobkova M. V. Kharakteristika avtokhtonnogo i allokhtonnogo organicheskogo veshchestva s ispol'zovaniem ikh otlichitel'nykh priznakov [Characteristics of authon and alchtonic organic matter using their distinctive features]. Trudy VI Vserossiyskogo simpoziuma s mezhdunarodnym uchastiem (28 avgusta - 1 sentyabrya 2017 g., Barnaul), 2017, pp. 97-103. (In Russ.)
4. Ivano-Arakhleyskie ozera na rubezhe vekov. Sostoyanie i dinamika [Ivano-Arachleh lakes at the turn of the century. Condition and dynamics]. Novosibirsk: Izdatel'stvo SO RAN, 2013. 337 p. (In Russ.)
5. Kotov V. V., Netesova G. A. Khimiya i mikrobiologiya vody [Chemistry and microbiology of water]. Voronezh: FGOU VPO VGAU, 2008. 320 p. (In Russ.)
6. Maslova M. O., Prozhorina T. I., Yakunina N. I. Ekologo-analiticheskaya otsenka kachestva vod rekreatsionnykh zon Blizhnego Podvoronezh'ya [Ecological and analytical assessment of the quality of waters in the recreational zones of the Near Voronezh]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seria: Geografia. Geoekologia, 2014, no. 4, pp. 48-56. (In Russ.)
7. Matveeva M. O. Vnutrigodovaya dinamika azota i fosfora v litoral'noy i tsentral'noy zonakh ozera Arakhley za 2018 g. [Introductory dynamics of nitrogen and phosphorus in the littoral and central zones of Arachlya Lake for 2018]. Problemy ustoychivogo razvitiya regiona, 2019, pp. 135-139. (In Russ.)
8. Osobennosti gidrokhimii eustariev rek Artemovki i Shkotovki (Ussuriyskiy zaliv, Yaponskoe more) letom 2011 g. [Features of the hydrochemistry of Eustares of the Rivers of Artemovki and Skirotki (Ussuri Bay, Japanese Sea) in the summer of 2011]. Izvestiya TINRO, 2012, vol. 171, pp. 267-284. (In Russ.)
9. Rusanov G. G. Ekologicheskie problemy Kolyvanskogo ozera i ego okrestnostey [Environmental problems of the Kolyvan Lake and its surroundings]. Izvestiya Altayskogo otdeleniya Russkogo Geograficheskogo obshchestva, 2016, no. 2 (41), pp. 56-64. (In Russ.)
10. Semenov A. D. Rukovodstvo po khimicheskomu analizu poverkhnostnykh vod sushi [Sushi Surface Water Chemical Analysis Guide]. Leningrad: Gidrometeoizdat, 1977. 541 p. (In Russ.)
11. Sidelev S. I. Eksperimental'noe izuchenie vliyaniya biogennykh elementov na fitoplankton melkovodnogo vysokoevtrofnogo ozera Nero [Experimental study of the influence of biogenic elements on phytoplankton shallow high-ewed lake Nero]. Biologiya vnutrennikh vod, 2012, no. 1, pp. 60-66. (In Russ.)
12. Ukolova T. K. Sezonnaya dinamika biogennykh elementov v ozere Kuril'skom v 2005 g. [Seasonal dynamics of biogenic elements in Lake Kurilsky in 2005]. Issledovaniya vodnykh biologicheskikh resursov Kamchatki i Severo-Zapadnoy chasti Tikhogo okeana, 2009, no. 15, pp. 5-20. (In Russ.)
13. Frumin G. T. Dinamika soderzhaniya biogennykh elementov v ozere Taykhu [Dynamics of the content of biogenic elements in Lake Thai]. Ekologicheskaya khimiya, 2012, vol. 21, no. 2, pp. 74-80. (In Russ.)
14. Tsybekmitova G. Ts. Dinamika biogennykh elementov v vode ozera Arakhley [Dynamics of biogenic elements in the water of Lake Arachli]. Geografiya i prirodnye resursy, 2012, no. 1, pp. 155-158. (In Russ.)
15. Tsybekmitova G. Ts., Matveeva M. O. Soderzhanie biogennykh elementov v ozerakh Onon-Toreyskoy kotloviny v period klimaticheskikh fluktuatsiy [The content of biogenic elements in the lakes of the ONON-Torean brand during the period of climatic fluctuations]. Vodnoe khozyaystvo, 2019, no. 3, pp. 94-109. (In Russ.)
16. Tsybekmitova G. Ts. Sovremennoe sostoyanie ozera Arakhley [Modern State of Lake Arachli]. Trudy VII Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem «Sovremennye problemy vodokhranilishch i ikh vodosborov», 2019, pp. 90-94. (In Russ.)
17. Adamovich B. V., Nikitina L. V., Mikheeva T. M. Kovalevskaya R. Z., Veres Y. K., Zhukova T. V., Medvinsky A. B., Rusakov A. V, Nurieva N. I., Radchikova N. P., Chakraborty A. Relations between variations in the lake bacterioplankton abundance and the lake trophic state: evidence from the 20-year monitoring. Ecological Indicators, 2019, vol. 97, pp. 120-129.
Опубликован
2021-06-07
Как цитировать
Морозова, М. О. (2021). Азот и фосфор в центральной зоне озера Арахлей. Вестник ВГУ. Серия: География. Геоэкология, (2), 38-43. https://doi.org/10.17308/geo.2021.2/3445
Раздел
География