География публикационной активности ведущих журналов по группе научной специальности 25.00.00 – науки о Земле (на примере журналов «География и Природные Ресурсы», «Вестник Московского университета. Серия 5. География» и «Вестник Воронежского государствен

  • Владимир Александрович Табунщик Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
Ключевые слова: библиометрия, публикация, Scopus, Web of Science, наука, рейтинг, география, карта

Аннотация

В статье приведен анализ публикационной активности трех ведущих журналов по группе научной специальности 25.00.00 – науки о Земле (на примере журналов «География и природные ресурсы», «Вестник Московского университета. Серия 5. География» и «Вестник Воронежского государственного университета. Серия: География. Геоэкология») с использованием данных научной электронной библиотеки – https://elibrary.ru/. Приводится методика по оценки публикационной активности журналов. Рассмотрено общее количество статей в каждом журнале, аффилированность авторов с местами их работы и география субъектов Федерации, которые они представляют. За 2017 год было издано 6 выпусков журнала «Вестник Московского университета. Серия 5. География», 4 выпуска журнала «Вестник Воронежского государственного университета. Серия: География. Геоэкология» и 4 выпуска журнала «География и природные ресурсы». Всего за 2017 год было проанализировано 74 публикации журнала «Вестник Московского университета. Серия 5. География», 84 публикации журнала «Вестник Воронежского государственного университета. Серия: География. Геоэкология» и 88 публикаций журнала « География и природные ресурсы», в среднем на один выпуск журнала приходится 12, 21 и 22 публикации соответственно. Приводятся карты публикационной активности для каждого журнала и дается их анализ.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Биография автора

Владимир Александрович Табунщик, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского

старший лаборант кафедры физической географии, океанологии и ландшафтоведения факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского», г. Симферополь

Литература

1.Abramyan A. A. Analiz publikatsionnoy aktivnosti studentov spetsial'nosti otraslevoy menedzhment po napravleniyu logistika Gosudarstvennogo Universiteta Upravleniya / A. A. Abramyan // Novaya nauka : Ot idei k rezul'tatu.– 2016. – No 12-1. – S. 6-10.
2.Abramyan A. A. Analiz publikatsionnoy aktivnosti studentov spetsial'nosti otraslevoy menedzhment po napravleniyu logistika gosudarstvennogo universiteta upravleniya / A. A. Abramyan, A. S. Smirnov // Novaya nauka : Problemy i perspektivy. – 2016. – No 121-1. – S. 3-9.
3.Andreeva O. N. Publikatsionnaya aktivnost' nauchno-pedagogicheskikh rabotnikov tamozhennogo vuza /O. N. Andreeva // Tamozhennaya politika Rossii na Dal'nemVostoke. – 2016. – No 4 (77). – S. 92-101.
4.Aliev R. T. Obzor publikatsionnoy aktivnosti zhurnala Frontirnykh issledovaniy: itogi 2016 goda / R. T. Aliev // Zhurnal Frontirnykh Issledovaniy. – 2016. – No 4. –S. 104-112.
5.Antopol'skiy A. B. Ob issledovaniyakh publikatsionnoy aktivnosti uchenykh (na primere chlenov Rossiyskoy akademii obrazovaniya) / A. B. Antopol'skiy, Yu. E. Polyak// Informatsionnye resursy Rossii. – 2011. – No 1. – S. 26-30.
6.Vorob'ev N. E. Publikatsionnaya aktivnost' i otsenka kachestva raboty prepodavateley vysshey shkoly /N. E. Vorob'ev, Yu. I. Misheneva // Pedagogika. – 2018. –No 2. – S. 121-125.
7.Grishakina E. G. Publikatsionnaya aktivnost' rossiyskikh issledovateley: universitetskaya nauka /E. G. Grishakina // Nauka. Innovatsii. Obrazovanie. – 2016.– No 4 (22). – S. 137-151.
8.Eremchenko O. A. Problema imitatsii nauchnoy publikatsionnoy aktivnosti v Rossii i rekomendatsii po ee iskoreneniyu / O. A. Eremchenko, F. A. Kurakov // Ekonomikanauki. – 2016. – T. 2. – No 1. – S. 35-45.
9.Ivanov V. V. Gosudarstvennye investitsii i publikatsionnaya aktivnost' vuzov: bibliometricheskiy analiz /V. V. Ivanov, V. A. Markusova, L. E. Mindeli // Vestnik Rossiyskoy akademii nauk. – 2016. – T. 86. – No 7. – S. 611-619.
10.Ilieva K. N. Bibliometricheskiy analiz – instrument izmereniya publikatsionnoy aktivnosti uchenykh i prepodavateley / K. N. Ilieva // Sovremennye tendentsii razvitiyanauki i tekhnologiy. – 2016. – No 12-1. – S. 21-27.
11.Logunova O. S. Indeksnyy analiz upravleniya publikatsionnoy aktivnost'yu nauchno-pedagogicheskikh rabotnikov vuza i ego rezul'taty / O. S. Logunova,D. Ya. Aref'eva, E. A. Il'ina // Aktual'nye problemy sovremennoy nauki, tekhniki i obrazovaniya. – 2015. – T. 2. –S. 198-204.
12.Logunova O. S. Effektivnost' upravleniya publikatsionnoy aktivnost'yu professorsko-prepodavatel'skogo sostava instituta energetiki i avtomatizirovannykh sistem /O. S. Logunova, E. A. Il'ina // Fundamental'nye issledovaniya. – 2016. – No 12-4. – S. 748-753.
13.Marvin S. V. Normirovannyy pokazatel' publikatsionnoy aktivnosti, uchityvayushchiy kolichestvo soavtorovnauchnykh publikatsiy / S. V. Marvin // Sotsiologiya naukii tekhnologiy. – 2016. – T. 7. – No 4. – S. 116-133.
14.Mikhaylov O. V. Opyt opredeleniya reytinga prepodavatelya s uchetom ego publikatsionnoy aktivnosti /O. V. Mikhaylov // Vysshee obrazovanie v Rossii. – 2016.– No 10. – S. 71-78.
15.Moskovkin V. M. Metodologiya otsenkiregional'noy publikatsionnoy aktivnosti i tsitiruemosti naprimere universitetov Tsentral'nogo federal'nogo okrugaRossiyskoy Federatsii / V. M. Moskovkin, Ya. Lyu // Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Ekonomika. Informatika. – 2017. – No 9 (258).– S. 42-52.
16.Presnetsova V. Yu. Podsistema polucheniya dannykho publikatsionnoy aktivnosti professorsko-prepodavatel'skogosostava vuza / V. Yu. Presnetsova, N. A. Zagorodnikh,V. M. Presnyakov // Nauchnye vedomosti Belgorodskogo go-sudarstvennogo universiteta. Ser. Ekonomika. Informatika. –2018. – T. 45. – No 1. – S. 159-167.
17.Publikatsionnaya aktivnost' vuzov: effekt proekta«5-100» / O. V. Pol'din, N. N. Matveeva, I. A. Sterligov,M. M. Yudkevich // Voprosy obrazovaniya. – 2017. – No 2.– S. 10-35.
18.Sidenko V. P. Otsenka publikatsionnoy aktivnostizhurnala «Sinergiya Nauk» / V. P. Sidenko // Sinergiya Nauk.– 2017. – No 8. – S. 440-444.
19.Tret'yakova O. V. Publikatsionnaya aktivnost' ekonomicheskikh institutov RAN v svete novykh vyzovov nauchnoy politiki / O. V. Tret'yakova // Ekonomicheskie isotsial'nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz. – 2016. –No 6 (48). – S. 266-287.
20.Khadartsev A. A. Analiz publikatsionnoy aktivnosti zhurnala «Vestnik novykh meditsinskikh tekhnologiy (elektronnyy zhurnal)» / A. A. Khadartsev // Vestnik novykh meditsinskikh tekhnologiy. – 2016. – No 4. – S. 12.
Опубликован
2019-07-17
Как цитировать
Табунщик, В. А. (2019). География публикационной активности ведущих журналов по группе научной специальности 25.00.00 – науки о Земле (на примере журналов «География и Природные Ресурсы», «Вестник Московского университета. Серия 5. География» и «Вестник Воронежского государствен. Вестник ВГУ. Серия: География. Геоэкология, (3), 108-115. https://doi.org/10.17308/geo.2019.3/2335
Раздел
Рецензии, хроника, информация