Инновационные подходы в обучении геоэкологии

  • Ольга Владимировна Крутова Воронежский государственный университет
  • Юрий Анатольевич Нестеров Воронежский государственный университет
Ключевые слова: геоэкология, геоинформационные технологии, геоинформационные системы, дистанционное зондирование Земли, природопользование, Воронежская область

Аннотация

Отмечается перспективность применения геоинформационных технологий для теоретических и прикладных геоэкологических исследований, создания моделей оптимизации природопользования. В рамках курса «Геоэкология» проводятся практические занятия по дешифрированию данных дистанционного зондирования Земли, материалы которых ложатся в основу курсовой работы по геоэкологической оценке территории муниципальных образований Воронежской области с использованием технологий пространственного анализа средствами геоинформационных систем.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Биографии авторов

Ольга Владимировна Крутова, Воронежский государственный университет

кандидат географических наук, доцент кафедры рекреационной географии, страноведения и туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Воронежского государственного университета, г. Воронеж

Юрий Анатольевич Нестеров, Воронежский государственный университет

кандидат географических наук, доцент кафедры геоэкологии и мониторинга окружающей среды факультета географии, геоэкологии и туризма Воронежского государственного университета, г. Воронеж

Литература

1.Gorshkov S. P. Kontseptual'nye osnovy geoekologii/ S. P. Gorshkov. – Smolensk : Izdatel'stvo Smolenskogo gosudarstvennogo universiteta, 1998. – 447 s.
2.Dvurechenskiy V. N. Problemy geoekologii /V. N. Dvurechenskiy. – Voronezh : Izdatel'stvo Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta, 2003. – 32 s.
3.Krutova O. V. Geoekologiya / O. V. Krutova. – Voronezh : Izdatel'skiy dom Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta, 2019. – 64 s.
4.Mil'kov F. N. Geoekologiya kak mezhdistsiplinar-naya nauka o komfortnosti geograficheskoy sredy i optimizatsii landshafta / F. N. Mil'kov // Izvestiya Russkogo geograficheskogo obshchestva. – 1997. – Vyp. 3. – S. 54-59.
5.Nesterov Yu. A. «Tsifrovye modeli geopoley» vpodgotovke bakalavrov i magistrov po napravleniyam «Ekologiya i prirodopol'zovanie» i «Geografiya» //Yu. A. Nesterov // Informatika: problemy, metodologiya, tekhnologii. – 2013. – T. 4. – S. 321-325.
6.Prokhorova O. V. Metodicheskie ukazaniya dlyavypolneniya zadaniy proizvodstvennoy praktiki porasshireniyu seti osobo okhranyaemykh prirodnykh territoriy s primeneniem geoinformatsionnykh tekhnologiy idannykh distantsionnogo zondirovaniya Zemli /O. V. Prokhorova. – Voronezh : Tsifrovaya poligrafiya,2012. – 36 s.
7.Prokhorova O. V. Opyt primeneniya GIS-tekhnologiypri napisanii kursovykh rabot po «Geoekologii» /O. V. Prokhorova, V. A. Nikulin, A. D. Prokhorov // Geoinformatsionnoe kartografirovanie v regionakh Rossii. – Voronezh : Nauchnaya kniga, 2016. – S. 105-109.
8.Rasprostranenie redkikh i okhranyaemykh vidov rasteniy na territorii prirodnogo arkhitekturno-arkheolog-icheskogo muzeya-zapovednika «Divnogor'e» / V. A. Agafonov [i dr.] // Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Geografiya. Geoekologiya. – 2019. – No 2.– S. 86-90.
9.Shevchenko I. A. Innovatsionnye podkhody geoekologicheskogo obrazovaniya kak metodologicheskaya osnova formirovaniya kul'tury prirodopol'zovaniya /I. A. Shevchenko, E. V. Kutasova // Sovremennye naukoemkie tekhnologii. – 2016. – No 2-1. – S. 180-183.
Опубликован
2019-07-17
Как цитировать
Крутова, О. В., & Нестеров, Ю. А. (2019). Инновационные подходы в обучении геоэкологии. Вестник ВГУ. Серия: География. Геоэкология, (3), 102-107. https://doi.org/10.17308/geo.2019.3/2334
Раздел
Методика преподавания