Маркемы британской прозы: новый шаг на пути к универсалиям

  • А. В. Кашкина Воронежский государственный университет

Аннотация

Рецензия

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Биография автора

А. В. Кашкина, Воронежский государственный университет

кандидат филологических наук

Литература

1. Kretov A. A. Metod formal’nogo vydelenija tematicheski nejtral’noj leksiki (na primere staroslavyanskikh tekstov) [The method of formal extraction of thematically neutral lexemes (on example of Old Slavic texts)]. In: Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta: Sistemnyj analiz i informatsionnye tekhnologii. 2007. No. 1. Pp. 81–90.
2. Kretov A. A. Ponyatije markemy: metodika vyjavlenija I praktika ispol’zovaniya [The concept of markeme: metods of detection and practical application]. In: Universalii russroj literatury. Ed. by Faustov A. A. Issue 2. Voronezh: Nauka-Junipress, Voronezh State University, 2010. Pp. 138–153.
3. Kashkina A. V. Sravnitel’nyj markemnyj analiz: problemy i perspektivy [Comparative markeme analysis: challenges and perspectives]. In: Jazyk, kommunikatsija i sotsial’naja sreda. Issue 8. Voronezh: Voronezh State University; Izdatel’skij dom Alejnikovykh, 2010. Pp. 228– 235.
4. Gusel’nikova A. S. Vydelenije tematicheski markirovannoj leksiki v tekstakh na estestvennykh jazykakh [Extracting thematically marked lexemes from texts in natural language]. In: Informatika: problemy, metodologija, tekhnologii: materialy XV Mezhdunar. nauch.-metod. konf. Voronezh, 2015. Pp. 245–250.
5. Kashkina A. V. Problema semsnticheskogo otozhdestvlenija sinkhronnykh I diakhronnyh variantov slova [The problem of matching synchronic and diachronic word variants]. URL
6. Artyomova O. G., Kretov A. A. Markemnye traektorii jazyka russkoj I anglijskoj khudozhestvennoj literatury [Markeme trends in the languageof Russian and British literature]. In: Vestnik VGU. Lingvistika i mezhkul’turnaja kommunikatsija. 2018. No. 1. Pp. 165–173.
7. Kretov A. A. Lingvostatisticheskaya genealogija v russkoj literature XVIII – nachala XX vv. [Linguostatistic genealogy of Russian literature from XVIII to beginning of XX century]. In: Problemy komp’juternoj lingvistiki. Ed. by A. A. Kretov. Issue 4. Voronezh, 2010. Pp. 114–125.
Опубликован
2021-06-01
Как цитировать
Кашкина, А. В. (2021). Маркемы британской прозы: новый шаг на пути к универсалиям. Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация, (2). https://doi.org/10.17308/lic.2021.2/3425
Раздел
Критика и библиография